Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Με την καταχώριση των στοιχείων σας στη φόρμα του site δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ., και ότι συναινείτε στην υποβολή των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων στο site .

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προσέλευση στο site και κατά την συμπλήρωση της φόρμας συλλέγονται οι εξής πληροφορίες: 

Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail), οι ημερομηνίες, ο λόγος της επίσκεψης σας στο site, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία επιθυμείτε να μας καταχωρίσετε. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για ενενήντα (90) ημέρες στον ιστότοπο με σκοπό: 

α) την αποστολή email σχετικά με τα αιτήματα σας

β) την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μέσω email αν το έχετε ζητήσει

γ) την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχονται

δ) τη διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλατε οι ίδιοι στον ιστότοπο της Αικατερίνης Λαπατή. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι η Αικατερίνη Λαπατή του Γεωργίου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του, διόρθωσης ή διαγραφής τους, δικαίωμα φορητότητας τους και δικαίωμα αντίταξης της επεξεργασίας τους. Έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα), σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνεί με την Αικατερίνη Λαπατή εγγράφως είτε με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 37-39, Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους Γωνία) είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, η Αικατερίνη Λαπατή δύναται να αποστέλλει μηνύματα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά ή για υπενθύμιση ενώ τα προσωπικά στοιχεία, δύνανται να επεξεργαστούν χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωση. Τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Copyright 2020

Oλα τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας (website) lapatikaterina.gr , είναι ιδιοκτησία της Αικατερίνης Λαπατή και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121 / 1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική  μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου  της παρούσης ιστοσελίδας (website)  lapatikaterina.gr , με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού και συγγραφέα. ( Νόμος 2121 / 1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα ).