Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πολιτική COOKIES

Όροι Χρήσης Site

Πολιτική Απορρήτου

1η έκδοση Μαιος 2023

Αναθεωρήσεις

Αγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την ενημέρωση σας περί της επεξεργασίας από εμάς, των δικών σας προσωπικών δεδομένων, καθότι είναι αντικείμενο που σας αφορά αποκλειστικά.

Παρακαλούμε, να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας (εφαρμοστικός Νόμος 4624/2019).

Θεωρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφωνόμαστε και επικαιροποιούμε τις Πολιτικές μας, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Δεσμευόμαστε σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά Σας δεδομένα που συλλέγονται από το site https://lapatikaterina.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σελίδα αυτή είναι η Spiritual Life Coach κα Κατερίνα Λαπατή, Βασιλέως Ηρακλείου 37-39, (Αριστοτέλους Γωνία) Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τηλέφωνο / email-id: 69 3 1 513 988/ [email protected]

Σκοπός της παρούσας είναι:

Η ενημέρωση σας για τα κάτωθι:

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε καθώς και για ποιο σκοπό.

Ποιο το χρονικό διάστημα που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιοι οι τρόποι με τους οποίους θα τα ασκήσετε.

Ποια τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies

Τι ισχύει σε περίπτωση που γίνει χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά και άλλες ουσιαστικές πληροφορίες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016).

Ο Κανονισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια προηγουμένων νομοθετημάτων και έχει σκοπό να παρέχει προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δηλαδή των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Με βάση τον Κανονισμό, στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλ. στο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, αναγνωρίζονται μια σειρά από δικαιώματα, με τα οποία ενισχύεται η προστασία του και πώς επιλέγει ο καθένας να διαθέτει τα προσωπικά του στοιχεία.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία:

Η ιστοσελίδα μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Ονοματεπώνυμο χρήστη, Βιομετρικά Δεδομένα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση (ήτοι στοιχεία επικοινωνίας) ΙP & Cookies.

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

Η ιστοσελίδα μας δεν προσφέρει, για την ώρα, υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μας δελτίων, μέσω mail, προκειμένου να μπορείτε να ενημερώνεστε για χρήσιμα νέα.

Παρέχει όμως δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχύρωσης ραντεβού.

Την επικοινωνία ή την κατοχύρωση ραντεβού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε, παρέχοντας προς εμάς, τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, δηλώνοντας μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας.

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στη διεύθυνση που αναφέρουμε παραπάνω, καθώς και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτότοπο στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση.

Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου (απαραίτητα cookies).

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Απαραίτητα COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.

Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Τέτοια είναι:

COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών

απόδοσης του ιστότοπου, γεγονός που βοηθά στην παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΣ:

Τα Analytical cookies χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.

ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΕΝΑ:

Τα υπόλοιπα, μη κατηγοριοποιημένα, cookies είναι αυτά που αναλύονται και δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορία ακόμη.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, ανωτέρω, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Cookies τρίτων

Στον ιστότοπό μας, δεν χρησιμοποιούμε πρόσθετα και συνδέσμους σε κοινωνικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσει στις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περίπτωση αμφιβολίας, ο καλύτερος τρόπος δράσης είναι γενικά η αποδοχή cookie, καθώς ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τους ιστότοπους να σας παρέχουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή ή μπορεί να θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε στο μέλλον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ:

https://www.dpa.gr/enimerwtiko/thematikes_enotites/electronikesepikoinwnies/cookies

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΜΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ COOKIES:

etheme_cookies : false mailpoet_page_view : {\”timestamp\”:1684753239} mailpoet_subscriber : {\”subscriber_id\”:1}

newsletter_shows : false

tk_ai : woo:pc0pJE/+o9rDtHKo3uBnRd1G

wordpress_logged_in_86469aea41033a8533170da35884cc8f : magic-shop|1684915245|y30ghaBzEDtpg0mlQcrDb0r7DsZrJuWN5kB8kRqxhKI|43a7bd c5b1f69778f4987d78b6807eca869991387228fbcb8bd5c55d228a70cb

wordpress_sec_86469aea41033a8533170da35884cc8f : magic-shop|1684915245|y30ghaBzEDtpg0mlQcrDb0r7DsZrJuWN5kB8kRqxhKI|ef9d5f7 7be87bafc33cdd47d4d0f807db668056d8aedd247aa3293efd61247c1

wp-settings-1 : posts_list_mode=list&editor=tinymce&libraryContent=browse

wp-settings-time-1 : 1684742452

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας (ά.6 ΓΚΠΔ)

Για να είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας, θα πρέπει να υπάρχει κάποια νομική βάση. Σε κάθε περίπτωση που κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους αυτούς λόγους που είναι συγκεκριμένα:

1.Έννομο συμφέρον (ά.6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ)

Το έννομο συμφέρον μας να απαντάμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για δική σας ενημέρωση, παρέχοντας απαντήσεις και διευκρινήσεις στα ερωτήματά σας.

2.Σύμβαση (ά.6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ)

Προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση συμβατική μεταξύ ημών και υμών και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μας προς εσάς αναλόγως της υπηρεσίας που εσείς αιτηθήκατε. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, για την προσωποποιημένη παροχή συμβουλών σε σας, για αποστολή προϊόντων που αγοράζετε από τον ιστότοπο, για έκδοση και αποστολή φορολογικών στοιχείων, για ενημέρωσή Σας για τις υπηρεσίες μας, για ικανοποίηση αιτημάτων Σας κάθε είδους και άλλες ενημερώσεις.

3.Νομική υποχρέωση (ά.6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα επειδή μας υποχρεώνει ο ίδιος ο νόμος. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μας δώσετε το ΑΦΜ σας εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

4.Συγκατάθεση (ά.6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ)

Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας εκτός των παραπάνω πεδίων, θα πρέπει να έχουμε λάβει προηγουμένως την σαφή, ελεύθερη και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ά.7 παρ.3 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή έχει δοθεί. Η ανάκληση της είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης, αν δε   αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που παρείχατε, μπορείτε να στείλετε mail στο [email protected].

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε έχει μόνο η spiritual coach που εσείς επιλέγετε και το προσωπικό που χειρίζεται τις πλατφόρμες του site και που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεσμεύονται από απόρρητο και εμπιστευρικότητα εγγράφως. Επίσης, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με φορολογικά ή στατιστικά στοιχεία ή με κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωσή μας.

ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ και δη εκτός Ε.Ε.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά, στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Σε περίπτωση δεν που δεν ολοκληρωθεί κάποια σύμβαση, τότε τα δεδομένα καταστρέφονται ασφαλώς.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας έως να τα διαγράψετε ή έως ότου λήξει η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής τους και συγκεκριμένα 7 ημέρες.

DISCLAIMER: Σε περίπτωση που εσείς μας στείλετε υλικό δικό σας, όπως φωτογραφίες από μέρη του σώματος λ.χ. Παλάμες, πρόσωπο κλπ που θέλετε να επιδείξετε, αυτές διαγράφονται ασφαλώς, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών από εμάς. Αν μας αποστείλετε άλλο υλικό που δε σχετίζεται με την παρούσα παροχή υπηρεσιών μας, αλλά ενδέχεται να έχει και ποινικά κολάσιμο περιεχόμενο, αυτο το περιεχόμενο ΠΑΡΑΥΤΑ θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Δικαιώματα των προσώπων:

Συνοπτικά, τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης (ά.12 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα (ά.13-14 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα διόρθωσης (ά.16 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα στη λήθη (ά.17 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα στη φορητότητα (ά.20 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα εναντίωσης (ά.21 ΓΚΠΔ)

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας και συγκεκριμένη διαδικασία, να ασκήσετε ΔΩΡΕΑΝ τα ανωτέρω δικαιώματα.

Πολιτική απορρήτου για ανηλίκους:

Χρήση της ιστοσελίδας μας μπορούν να πραγματοποιούν μόνο ενήλικες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η καταχώριση στοιχείων από ανήλικο, αυτά τα στοιχεία θα διαγράφονται αμελλητί και θα ακολουθούνται οι από τον νόμο απαραίτητες ενέργειες.

Όροι χρήσης Πνευματικά Δικαιώματα:

Ο παρόν ιστότοπος δεν έχει ουδεμία σχέση με ιατρική ή μελλοντολογία. Οι σκοποί είναι αποκλειστικά ψυχαγωγικοί. Οι χρήστες αποδέχονται την παρούσα δήλωση και παραμένουν κάνοντας χρήση του με αποκλειστική τους ευθύνη. Σε περίπτωση κακής χρήσης εκ μέρους των χρηστών, οι διαχειριστές δύνανται να αποκλείσουν την πρόσβαση ή να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση του όποιου αδικήματος τελέσθηκε ή επί του οποίου έγινε απόπειρα (ενδεικτικά παρενόχληση με όποιον τρόπο, εκβιασμός, υποκλοπές κα). Ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του, δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που τυχόν υποκλαπεί ή δημοσιευθεί παράτυπα από χρήστες και θα απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που λάβει χώρα τέτοιο συμβάν. Ο δε χρήστης ενέχεται ποινικά και αστικά για αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν θα έχει προκαλέσει. Για κάθε αιτία Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Δίκαιο δε εφαρμοστέο αποτελεί το Ελληνικό.

Απαγορεύεται εξ ολοκλήρου η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή (και κάθε είδους μίμηση , δημοσίευση κα) σε άρθρα και δημοσιεύσεις που ανήκουν στον ιδιοκτήτη της παρούσας σελίδας, χωρίς προηγούμενη άδεια από τον ιδιοκτήτη της σελίδας. Το ίδιο ισχύει και για το σήμα ή χρώματα που έχουν επιλεγεί από την επιχείρησή μας και υφίστανται δικαίωμα αστικής αξίωσης αλλά και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας. Η Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος ιστοτόπου προστατεύεται πλήρως και όπως ορίζουν οι ειδικοί και γενικοί νόμοι.

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει υπηρεσίες αποκλειστικά για μόνο για διασκέδαση, δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά παροχή υπηρεσιών άλλων επιστημών που ενδέχεται να αγγίζει, ενδεικτικά αστρολογίας, ιατρικής, ψυχολογίας κα.

Για τους όρους της πώλησης και παροχής υπηρεσιών εφαρμογή έχουν αποκλειστικά οι διατάξεις Αστικού Κώδικα για τέτοιου είδους συναλλαγές και δη της επιγραμμικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για τη ΔΩΡΕΑΝ άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή αν υπάρχουν απορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ταχυδρομικά με επιστολή στην ως άνω διεύθυνσή μας ή  στο ως άνω  e-mail-id μας που θα βρείτε στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και τυχόν ανηλίκου, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Με εκτίμηση,

Κατερίνα Λαπατή

Spiritual Life Coach